Browsed by
Month: December 2017

สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อนักอุตสาหกรรมทั้งประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ ปั๊ม วาล์ว เครื่องจักการเกษตร

สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อนักอุตสาหกรรมทั้งประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ ปั๊ม วาล์ว เครื่องจักการเกษตร

สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อนักอุตสาหกรรมทั้งประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ ปั๊ม วาล์ว เครื่องจักการเกษตร

สินค้าอุตสาหกรรม

 • รับเหมาก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค
 • ไฟฟ้าโรงงาน
 • ระบบป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 • เครื่องจักรเครื่องจักรกล
 • อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า
 • เหล็กโลหะสเตนเลสอลูมิเนียม
 • หีบห่อและระบบการบรรจุภัณฑ์
 • อุปกรณ์เซฟตี้และระบบป้องกันความปลอดภัย
 • เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง

ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมทั้ง มีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ดี

 • ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน
 • ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ”กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม

แหล่งรวบรวมรายชื่อนักอุตสาหกรรมประเทศไทย

รายชื่อบริษัทอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม คู่มือสินค้าสินค้าอุตสาหกรรม

แหล่งรวมสินค้าอุตสาหกรรมและผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม วาล์ว ปํ๊ม วัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ให้บริการสินค้า งานก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือสินค้าอุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว พลาสติก รวมไปถึงงานบริการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งห้างร้าน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม ไว้ที่นี่ที่เดียว http://brandexdirectory.com

คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงาน ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมไว้อย่างมากมายและหลากหลาย แบ่งหมวดหมู่ให้ค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง ขนส่งลำเลียงวัสดุ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องทำความร้อน-ความเย็น เครื่องมืออุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว พลาสติก ท่อ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงธุรกิจบริการ ทั้งนี้ยังรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ โดยใช้ภาพโฆษณาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

ประเภทของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1.อุตสาหกรรมครัวเรือน คืออุตสาหกรรมการผลิตง่ายๆ เล็กๆ มักทำกันในครอบครัวหรือหมู่บ้าน ไม่ใช้แรงงาน ทุนและปัจจัยมาก แต่มักจะได้กำไรต่ำ อุตสาหกรรมจำพวกนี้มีตัวอย่างเช่น หัตถกรรมจักสาน เซรามิก ถ้วยโถโอชามต่างๆ รวมไปถึงสินค้าประเภทอาหารบรรจุถุงหรือหีบห่อที่มียี่ห้อบางชนิด เป็นต้นด้วย และสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บางชนิดเองก็ถือเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนด้วย
2.อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย
 
คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงาน ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมไว้อย่างมากมายและหลากหลาย แบ่งหมวดหมู่ให้ค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง ขนส่งลำเลียงวัสดุ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 
เครื่องทำความร้อน-ความเย็น เครื่องมืออุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว พลาสติก ท่อ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงธุรกิจบริการ ทั้งนี้ยังรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผู้ผลิต จำหน่าย 
นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ โดยใช้ภาพโฆษณาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

พันธกิจ

 • ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน
 • ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและลดต้นทุน เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการ ประกอบกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีค่าสูงขึ้น  ต้นทุนขององค์กร เมื่อพิจารณาถึง การเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของกโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ข้อมูลข่าวสารที่สามารถรับและส่ง  ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ต่างเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การเพิ่มผลผลิต ถือว่าเป็นกิจกรรมพัฒนา

ผู้ผลิตสื่อโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานการทำงานแบบมืออาชีพ ส่งตรงถึงมือผู้ประกอบ

เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ก่อสร้าง ปั๊ม วาล์ว ไฮดรอลิค นิวเมติก หุ่นยนต์อุตสาหกรรม งานพื้นอีพ็อกซี่ สายพานลำเลียง  รวมไปถึงงานบริการ เช่น บริการล้างเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร งานขนส่งสินค้า ให้เช่าโกดัง เรียกได้ว่าเข้าเว็บเดียวมีทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร

ไดเร็กทอรี่   : ISSN 2408-2503 รายปี พิมพ์ 4 สี 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมไว้อย่างหลากหลาย อาทิ
รายละเอียด : ภาพโฆษณา, สเป็คสินค้า, รายละเอียดบริษัท,แบรนด์สินค้า
เทคโนโลยี  : QR & AR Technology
แจกจ่าย       : โรงงานผลิดในนิคมอุตสาหกรรม, งานแสดงสินค้า กว่า 20งาน/ปี โรงงานเขตอำเภอเมืองในจังหวัดติดชายแดนไทย 25 จังหวัด


“กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Product) มีลักษณะสำคัญคือซื้อไปใช้ในการผลิต หรือ จำหน่ายต่อ หรือ เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ผู้บริโภค กระบวนการซื้อจะมีระบบ แบบแผน ขั้นตอน ก่อนการซื้อมีการเปรียบเทียบ คุณภาพ ราคา คุณสมบัติและ บริการหลังการขายอย่างรอบคอบ


ติดต่อเรา
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ บจก.
16/26 ซ.อ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 320 5915 (Auto line)
โทรสาร : +662 320 5918
อีเมล์ : info@brandexdirectory.com
Facebook : https://www.facebook.com/BrandexDirectory