Browsed by
Day: April 10, 2018

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส Thailand Pocket PAGES ผู้ประกอบการรายใหญ่ หนังสือที่มีผู้ประกอบการในไทย ขายสินค้าราคาส่ง

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส Thailand Pocket PAGES ผู้ประกอบการรายใหญ่ หนังสือที่มีผู้ประกอบการในไทย ขายสินค้าราคาส่ง

 ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส Thailand Pocket PAGES ผู้ประกอบการรายใหญ่ หนังสือที่มีผู้ประกอบการในไทย ขายสินค้าราคาส่ง !!

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส เว็บไซต์ Thailand Pocket PAGES ที่รวบรวมสินค้าราคาส่งซึ่งจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการในไทย

เว็บไซต์ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจสรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อไปเพื่อขายต่อหรือ เพื่อใช้ในธุรกิจ ผู้ค้าส่ง (Wholesalers) หรืออาจเรียกว่า ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ต่างจากผู้ค้าปลีกหลายประการ

ประการแรก ผู้ค้าส่งให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้ง การจัดบรรยากาศ และการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่า ผู้ค้าปลีก เพราะไม่ได้เน้นผู้บริโภคคนสุดท้าย ประการที่สอง การค้าส่งจะมีขนาดใหญ่กว่าการค้าปลีกและ จะครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าการค้าปลีกด้วย รูปแบบการค้าส่งแบบดั้งเดิมในประเทศไทยที่เรียกว่า “ยี่ปั๊ว” นั้น เป็นกลไกสำคัญสำหรับสินค้าหลาย ประเภทที่จะกระจายสินค้าให้ได้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยร้านค้าส่งเป็นกลจักรสำคัญ

ดังตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยูนิลีเวอร์ สหพัฒนพิบูลย์ เป็นต้น ต่างมียี่ปั๊วกระจายอยู่ตามจังหวัดทั่วประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีตัวแทนจำหน่วยอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์ และยารักษาโรค ขายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยสัตว์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่จะ กระจายหนังสือพิมพ์ไปสู่แผงค้าปลีกในจังหวัดและอำเภอที่รับผิดชอบ ภาพของร้านค้าส่งเหล่านี้ในอดีตเป็น ผู้ทรงอิทธิทางการค้าที่จะมีผลต่อความสำเร็จของสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส

 

เว็บธุรกิจ ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส Thailand Pocket PAGES เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพที่ดีและจัดจำหน่ายทั่วประเทศในราคาที่ถูกและมีคุณภาพดี และมีมาตรฐานที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกมากกว่าท้องตลาด พร้อมทั้งยังมีรายชื่อสำหรับฝ่ายจัดซื้อที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวไทยแลนด์ พอคเก็ตเพจเจส  www.thailandpocketpages.com

กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

สนใจสินค้าราคาส่งต่อสามารถดูสินค้าได้ที่ Pocketpages

Address: 16/26 Onnut 74/1 Pravet, Pravet Bangkok 10250 Thailand.
Phone: +66 2320 5915