บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หัวพ่นไฟ รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม

บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หัวพ่นไฟ รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม

    รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ

เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำที่มีถังเป็นที่เก็บน้ำร้อน เครื่องต้มน้ำร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำสินค้าคุณภาพ

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

บุญเยี่ยมและสหาย บจก. ติดตั้งหัวพ่นไฟ เครื่องทำน้ำร้อน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หม้อกำเนิดไอน้ำ,เครื่องกำเนิดไอน้ำเครื่องกำเนิดไอน้ำ, เครื่องทำน้ำร้อน, หัวพ่นไฟ, หม้อน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำอุตสาหกรรม หัวพ่นไฟ เครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ ดูแล บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ มืออาชีพ ซ่อมบำรุงหม้อต้มไอน้ำ · สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบประหยัดพื้นที่ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม หม้อน้ำอุตสาหกรรม ติดตั้งหัวพ่นไฟ ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา เครื่องทำความร้อน หม้อกำเนิดไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ กระบวนการผลิตไอน้ำจะเริ่มต้นจากการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ทำให้น้ำในหม้อไอน้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำ เนื่องจากการระเหยของน้ำถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ของหม้อน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว เครื่องทำความเย็นจากความร้อนทิ้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดท่อน้ำ

เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องต้มน้ำร้อน
เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า แก๊ส และน้ำมัน
เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำที่มีถังเป็นที่เก็บน้ำร้อน
เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำ แบบตั้งโดยจะเป็นแบบน้ำเย็นไหลผ่านแล้วร้อนเลย ขนาดกระทัดรัดและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ยี่ห้อ
เตาเผาขยะชุมชนและสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หัวพ่นไฟสำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอม เตาอบ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
หัวพ่นไฟแบบ “AIR ATOMIZE”
หัวพ่นไฟสำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอม เตาอบ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
หัวพ่นไฟ “Low-Nox” มาตรฐานสูง

ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (BOILER EFFICIENCY)

คำนี้เป็นคำกลาง ๆ ซึ่งอาจจะหมายถึงประสิทธิภาพการเผาไหม้ ถ้าเรามองที่ตัว BURNER หรืออาจจะหมายถึงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ HEAT EXCHANGER ก็ได้ ถ้าเรามองที่ตัว HEAT EXCHANGER หรืออาจจะหมายถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ำก็ได้ ถ้าเรามองตัว BURNERและ HEAT EXCHANGER รวมเป็นตัวเดียวกัน ดังนั้นการระบุประสิทธิภาพหม้อไอน้ำขึ้นมาเป็นตัวเลขลอยๆจึงเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอน การระบุประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ จะต้องระบุให้แน่ชัดว่าเป็นประสิทธิภาพอะไรแน่

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ำ (FUEL-TO-STEAM EFFICIENCY)

หมายถึง ความร้อนในไอน้ำที่หม้อไอน้ำผลิตได้หารด้วยความร้อนทั้งหมดที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงซึ่งเผาไหม้ไปตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สามารถจะบ่งถึงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ  อย่างถูกต้องซึ่งได้รวมการสูญเสียในรูปของการแผ่รังสีความร้อน (RADIATION)และการพาความร้อน (CONVECTION)ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วดังนั้นตัวเลข นี้จึงสามารถใช้คำนวณการใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ จะเห็นว่าหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ำสูง จะใช้น้ำมันน้อยกว่าหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพต่ำ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ำจะมีค่าสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อหม้อไอน้ำมีหัวพ่นไฟที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงสุดและตัวหม้อไอน้ำหรือส่วนที่เป็นอุปกรณ์แลก เปลี่ยนความร้อนก็จะต้องมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้หม้อไอน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดได้คือ ความเข้ากันได้ของหัวพ่นไฟ (BURNER ) กับตัวอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) หัวพ่นไฟจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานสอดคล้องกับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนได้เป็นอย่างดี คือเมื่อเครื่องทำงานแล้วจะไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ BURNER และ HEAT EXCHANGER ลดลง ถ้าหัวพ่นไฟมีความเข้ากันได้กับตัวหม้อไอน้ำก็จะได้เครื่องกำเนิดไอน้ำมีสมรรถนะ (PERFORMANCE) สูง

โดยทั่วไปเครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ จะต้องรับการออกแบบมาอย่างดี โดย BURNER และ HEAT EXCHANGER จะต้องออกแบบบนบรรทัดฐานการออกแบบอันเดียวกันจึงจะมีความเข้ากันได้ของเครื่องจักรทั้งสองตัว ซึ่งจะทำให้ได้เครื่องที่มีสมรรถนะสูง ดังนั้นเครื่องกำเนิดไอน้ำที่มี BURNER และ HEAT EXCHANGER แยกกันออกแบบคนละส่วนและอยู่คนละบรรทัดฐานการออกแบบจึงยากที่จะมีความเข้ากันได้ ร้อยเปอร์เซนต์ (100 % COMPATIBLE) ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะลดลงได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ รถยนต์ปิคอัพกับรถอีแต๋นซึ่งรถทั้ง 2 ชนิด สามารถบรรทุกของและพาเราไปยังจุดหมายได้เหมือนกันแต่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะต่างกันคือ รถปิคอัพจะมีการออกแบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนตัวถังมาจากโรงงานเดียวกัน ขนาดแรงม้าเครื่องยนต์ ความเร็วรอบและแรงบิดเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถถ่ายกำลังให้กับเฟืองท้ายได้อย่างเหมาะเจาะจึงทำให้มีกำลังขับเคลื่อนความเร็วและการทรงตัวที่ดี ส่วนรถอีแต๋นเป็นการนำเอาเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนมาประกอบกับตัวถัง ซึ่งมาจากคนละแหล่ง การถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังระบบขับเคลื่อนจึงไม่สอดคล้องกันทำให้มีสมรรถนะต่ำเป็นต้น

วิธีการคำนวณประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นไอน้ำ โดยการวัดอุณหภูมิที่ปล่อง และวัดเปอร์เซ็นต์ของ ซี โอ ทู 

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายพอสมควร และเป็นวิธีที่ยอมรับกันอยู่โดยทั่วไป อุปกรณ์ที่ต้องการใช้มีดังนี้ 

  1. เครื่องวัด ซี โอ ทู และอ๊อกซิเจน
  2. ปรอทวัดความร้อนที่ปล่อง
  3. ปรอทวัดความร้อนในหม้อไอน้ำ
  4. ตารางสำหรับการสูญเสียทางปล่อง สำหรับเชื้อเพลิงต่าง ๆ กัน
  5. ตารางสำหรับความร้อนที่สูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อน และการพาความร้อน (RADIATION & CONVECTION)

สนใจติดต่อ

http://boonyium.brandexdirectory.com/

อีเมล์  : info@boonyium.com
โทรศัพท์ : +662 322 1678
ที่อยู่ : 1314-1322 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *