คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจัก ปั๊ม วาล์ น็อตสกรู และงานบริการติดตั้ง

คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจัก ปั๊ม วาล์ น็อตสกรู และงานบริการติดตั้ง

สินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม  เครื่องจัก ปั๊ม วาล์ น็อตสกรู และงานบริการติดตั้ง

พร้อมทั้งมีคู่มือการซื้อขาย สินค้า อุตสาหกรรม และงานบริการติดตั้ง

สินค้าอุตสาหกรรม

คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องมืออุตสาหกรรม สินค้าที่มีความต้องการที่จะเอามาใช้วงการ สินอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีทั้ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น สินค้าอุตสหกรรมนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั้นๆสินค้ากลุ่มนี้ จะต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคตรงที่การตัดสินใจซื้อจะไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ ไม่ได้มีผลมากนัก นอกจากโฆษณาที่ส่งตรงถึงผู้ประกอบการโดยตรง ที่ส่วนใหญ่เป็นองค์ธุรกิจหรือโรงงานผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้
 สินค้ากลุ่มนี้ จะต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคตรงที่การตัดสินใจซื้อจะไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ ไม่ได้มีผลมากนัก นอกจากโฆษณาที่ส่งตรงถึงผู้ประกอบการโดยตรง
 ที่ส่วนใหญ่เป็นองค์ธุรกิจหรือโรงงานผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้

 

คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม มีปัจจัยซื้อจากอะไร หลักๆ แล้วมีปัจจัยหลักอยู่ 3 ปัจจัย นั่นคือ
 1.สเปกของสินค้า
 2.ราคาสินค้า
 3.ความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้า

วิสัยทัศน์

  • บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีความเป็นเลิศเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าและสังคม
  • มุ่งผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจ

  • ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
  • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์-เครื่องยนต์-ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์-น้ำมัน-เชื้อเพลิง ก่อสร้าง-รับเหมา-วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค

 

สิ่งพิมพ์ The Catalogue

ไดเร็กทอรี่ :
ISSN 2408-2503 รายปี พิมพ์ 4 สี 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม

ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, ระบบระบายอากาศร้อน-เย็นและระบบควบคุมมลพิษ
เครื่องจักร, เครื่องมือกล, เครื่องวัด, เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
ขนส่งลำเลียงวัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร
ชิ้นส่วนเครื่องกลและวัสดุเพื่อการขนถ่ายของเหลว
ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และระบบรักษาความปลอดภัย
ผู้ให้บริการงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รายละเอียด : ภาพโฆษณา, สเป็คสินค้า, รายละเอียดบริษัท,แบรนด์สินค้า
เทคโนโลยี : QR & AR Technology
แจกจ่าย : โรงงานผลิดในนิคมอุตสาหกรรม, งานแสดงสินค้า กว่า 20งาน/ปี โรงงานเขตอำเภอเมืองในจังหวัดติดชายแดนไทย 25 จังหวัด

 

บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ที่อยู่ 16/26 ซ.อ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 320 5915 (Auto line)
โทรสาร : +662 320 5918
อีเมล์ Support: info@brandexdirectory.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *